Contributie per 1 september 2018

 

Het standaard tarief voor 60 minuten les per week is vastgesteld op €13,00 per maand. Volg je een les die meer dan 60 minuten duurt, of meerdere lessen, dan wordt de contributie verhoogd met een percentage. Voor elke 30 minuten meer les, wordt de contributie verhoogd met 25% van het standaard tarief. Dit komt neer op de volgende maandbedragen:

 

Aantal uren les per week Tarief per maand
1 uur € 13,00
1,5 uur € 16,25 (= basis uurtarief + 25%)
2 uur  € 19,50 (= basis uurtarief + 50%)
2,5 uur € 22,75 (= basis uurtarief + 75%)
3 uur € 26,00 (= basis uurtarief + 100%)
3,5 uur € 29,25 (= basis uurtarief + 125%)
4 uur € 32,50 (= basis uurtarief + 150%)

 

 

 

 

 

 

 

De incasso van de contributie vindt maandelijks plaats. Hiernaast wordt eenmaal per jaar (rond april) een bedrag geïncasseerd i.v.m. de bondcontributie. Er is geen contributie stop in de vakantieperiode. De kosten worden verdeelt over het hele jaar. 

De opzegtermijn is 3 maanden. 

Wijzigingen, aanmeldingen en afmeldingen kunnen worden doorgegeven door het aan- of afmeldformulier dat staat onder Lesinformatie te mailen naar penningmeester@dgvdiepenheim.nl  of in te leveren bij Wendy Meutstege (penningmeester),   Ruimersdijk 38 , Diepenheim.

 

Contributie DanceDanceDance per 1 september 2017-2018

De betaling van de lessen DanceDanceDance verloopt op een andere manier. De totale kosten voor het seizoen 2017-2018 bedragen: €150 voor leden van de DGV en €175 euro voor niet-leden van de DGV. De bijdrage wordt in 2x geincasseerd, te weten eind november 2016 en eind april 2018. Mocht uw kind later instromen, dan kunt u bij de penningmeester het contributiebedrag opvragen. Zie ook het aanmeldformulier van DanceDanceDance op de site. 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj